bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

Baner Konf IBE ico

IBE organizatorem konferencji na temat kwalifikacji w sektorze górniczym i pozagórniczym

5 października br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym”, adresowana do przedstawicieli branży górniczej, budowlanej i motoryzacyjnej. Więcej
transwal ankieta

TRANSVAL-EU: wypełnij ankietę, wesprzyj projekt

TRANSVAL-EU to projekt międzynarodowy realizowany w kooperacji z 16 instytucjami europejskimi, który dotyczy walidacji kompetencji przekrojowych (transwersalnych). Jednym z uczestników projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
P TECH ico

P-TECH: Przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytutu Badań Edukacyjnych będą współpracować na rzecz rozwoju kwalifikacji rzeszowskich uczniów

20 września br. w Rzeszowie podpisano porozumienie dotyczący współpracy w ramach projektu P-TECH. Dzięki umowie podpisanej przez Urząd Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytut Badań Edukacyjnych rzeszowscy uczniowie po pięciu latach nauki będą mieli możliwość uzyskania poszukiwanej na rynku kwalifikacji z zakresu programowania. Więcej
600x600

Konkurs dla szkół i placówek edukacyjnych. Do wygrania cenne nagrody

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest aż 16 kart podarunkowych o wartości 2 tys. złotych! Więcej
51814832 777146662643686 3372876433599758336 n

IBE partnerem głównym Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu

Forum Inteligentnego Rozwoju to kongres naukowo-technologiczny poświęcony nowatorskim badaniom i innowacyjnym technologiom. W tym roku IBE został partnerem głównym wydarzenia. Więcej
IBM22 ico

Program P-TECH: Instytut Badań Edukacyjnych podpisał umowę z IBM Polska

Program P-TECH został zainicjowany w roku 2019 przez firmę IBM. 2 września br. podpisano porozumienie na mocy którego program będzie wspierany merytorycznie przez Instytut Badań Edukacyjnych, a do P-TECH przystąpiła jedna z krakowskich szkół.  Więcej

Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

 KL RP UE

Opis projektu

Informacje o projekcie

Instytut Badań Edukacyjnych i Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie realizują projekt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi – w postaci testów komputerowych i papierowych – do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży, w wieku od 3 miesięcy do 25 lat (diagnoza 270 stopni).

Opracowane testy oraz materiały postdiagnostyczne trafią do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.

Cele projektu

Projekt polega na opracowaniu zestawu narzędzi przeznaczonych do specjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży w obszarze funkcjonowania poznawczego. Stworzono je na podstawie autorskiej i nowatorskiej koncepcji teoretycznej dotyczącej funkcji wykonawczych (pamięć, uwagę, myślenie) w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji. W skład zestawu narzędzi diagnostycznych wchodzi bateria testów, mierząca funkcje poznawcze, takie jak pamięć, myślenie, uwagę, język. Badanie jest prowadzone w formie atrakcyjnej dla dzieci oraz młodzieży i polega z m.in. na wykonywaniu testów w aplikacji komputerowej. Dzięki temu zapewniona jest pełna standaryzacja przebiegu badania oraz przyspieszony proces diagnozy poprzez automatyczne obliczanie i tworzenie profili wyników. Bateria testów w postaci aplikacji komputerowej umożliwia nie tylko łatwy dobór testów i przeprowadzenie badania, ale służy również diagnozie funkcjonalnej.

Testy zostaną znormalizowane na ogólnopolskiej próbie dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat, przy czym w zależności od wieku będą miały różną formę i zawierały inne zadania. Planowane jest, że na wszystkich etapach projektu przebadane zostanie łącznie ok. 9 tys. dzieci i młodzieży.

Opracowane narzędzia diagnostyczne będą przeznaczone także do diagnozy uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu, uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami uczenia się, z niepełnosprawnością intelektualną, a także dzieci dwujęzycznych (pochodzących z innych kultur, dzieci imigrantów) oraz uczniów zdolnych. Dla wszystkich grup zostaną opracowane profile funkcji poznawczych. Dzięki takiemu ujęciu możliwe jest włączanie – a nie wykluczanie – uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie efektywności kształcenia i wsparcia.

Planowane efekty

Efektem projektu będzie opracowanie i upowszechnienie jednego spójnego zestawu nowatorskich narzędzi diagnostycznych do oceny rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat. W skład zestawu będzie wchodzić komputerowa bateria testów poznawczych, skale obserwacyjne do oceny tej sfery rozwoju, przeznaczone dla rodziców i nauczycieli oraz zestaw materiałów postdiagnostycznych, wspomagających pracę z dziećmi wymagającymi stymulacji rozwoju poznawczego.

Narzędzia w postaci nowoczesnej aplikacji komputerowej, zawierającej testy i materiały postdiagnostyczne dla specjalistów i nauczycieli, mogą być w łatwy sposób rozdystrybuowane do nieograniczonej liczby placówek, są ekonomiczne i łatwe w obsłudze, a także możliwe do rozbudowywania i aktualizowania w przyszłości. Dzięki czemu będą mogły z nich skorzystać również kolejne pokolenia.

Dlaczego to jest istotne?

Polskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne dysponują znikomą liczbą narzędzi diagnostycznych, które pozwalają w kompleksowy sposób scharakteryzować funkcjonowanie poznawcze dziecka, w tym mowę, czytanie i pisanie, a także sprawności poznawcze leżące u ich podstaw. Często są to narzędzia przestarzałe, przeznaczone jedynie dla określonej grupy wiekowej lub badania wybranych, wąskich obszarów rozwoju poznawczego. Ponadto są one zazwyczaj niedostosowane do badania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności umysłowej bądź fizycznej lub znacznymi trudnościami rozwojowymi). Wyposażenie poradni w nowoczesne i rzetelne narzędzia wspierające trafną i kompleksową diagnozę edukacyjną dzieci, nastolatków i osób dorosłych jest głównym celem tego projektu.

Kontrola poznawcza (tzw. funkcje wykonawcze) oraz umiejętności językowe i komunikacyjne mają kluczowe znaczenie dla wielu aspektów funkcjonowania człowieka, zwłaszcza nabywania przez niego wiedzy i umiejętności. Funkcje wykonawcze mają ogromny wpływ na prawidłowy rozwój umysłowy i fizyczny, pozwalają na kontrolę procesów takich jak percepcja, uwaga, pamięć, planowanie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów. Umożliwiają one skuteczną regulację myśli, emocji i celowego zachowania człowieka. W powiązaniu z umiejętnościami językowymi determinują gotowość szkolną, późniejszy sukces edukacyjny i zawodowy, który przekłada się na jakość życia człowieka.

Dobra diagnoza opisanych obszarów rozwoju poznawczego dokonana przy współpracy opiekunów, nauczycieli i specjalistów jest ważnym krokiem w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci, wspieraniu ich rozwoju, podjęciu działań pomocowych a także profilaktycznych. Rozpoznanie indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka pozwala na rozumienie jego sposobu funkcjonowania poznawczego, a co za tym idzie – usprawnianie w toku edukacji słabych obszarów, przy wykorzystaniu mocnych stron i indywidualnych zdolności. Takie podejście pozwala również zapobiegać trudnościom w innych sferach funkcjonowania człowieka, takich jak aktywność społeczna czy funkcjonowanie emocjonalne, które mogą pojawiać się jako konsekwencje trudności rozwojowych i edukacyjnych.

Aktualnie Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi badania normalizacyjne w grupach osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Natomiast badania normalizacyjne w populacji ogólnopolskiej są realizowane przez partnera w projekcie OZP – Uniwersytet SWPS w Warszawie. Informacje o tych działaniach zamieszczone są na stronie partnera projektu: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/18085-opracowanie-i-upowszechnienie-narzedzi-diagnostycznych-do-oceny-zdolnosci-poznawczych-dzieci-i-mlodziezy

Aktualności

Trwaja badania normalizacyjne w grupach SPE!


03.09.2020

Rozpoczęły się badania normalizacyjne opracowanych testów. Są one prowadzone w grupach dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami:

  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim;
  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  • zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera;
  • dysfunkcją wzroku;
  • dysfunkcją słuchu;
  • zaburzeniami komunikacji językowej;
  • ·zdolnych (o ponadprzeciętnym potencjale poznawczym);
  • dwujęzycznych;
  • dysleksją;
  • ADHD.

Badania na zlecenie IBE realizuje agencja badawcza PBS z Sopotu.
Psychologów zainteresowanych udziałem w tych badaniach zapraszamy do współpracy. Szczegóły znajdą Państwo na stronie:

https://pbs.pl/normalizacja2020/

https://pbs.pl/2020/06/oferta-psycholodzy/

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Biorąc udział w badaniu normalizacyjnym opracowywanych narzędzi, przyczyniacie się Państwo do rozwoju nowoczesnej edukacji i skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Polsce, uwzględniającej spersonalizowane podejście do każdego ucznia. Podejście oparte na rozpoznaniu i wspieraniu mocnych i słabych stron oraz zrozumieniu indywidualnego funkcjonowania każdego ucznia.

Jako opiekunowie dziecka wspieracie w ten sposób rozwój placówek edukacyjnych oraz specjalistycznych w tworzeniu dobrych warunków edukacyjnych oraz trafnych i skutecznych form pomocy oraz wspierania rozwoju wszystkich dzieci bez względu na ich możliwości czy ograniczenia.

Warto dodać, że każde dziecko, które weźmie udział w badaniu, otrzyma atrakcyjny upominek.

Ulotka informacyjna  List intencyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zachęcamy do kontaktu:

infolinia (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00): 600 833 006

poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wypełnij ankietę i wesprzyj projekt Instytutu Badań Edukacyjnych


16.07.2018

Jesteś rodzicem lub specjalistą pracującym z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych? Wypełnij ankietę i wesprzyj jeden z głównych projektów IBE.

„Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” to projekt, którego jednym z celów jest stworzenie zestawu materiałów przeznaczonych dla rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów służących do wspomagania rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety:

 ANKIETA DLA RODZICÓW

Wypełnienie tej ankiety pozwoli nam poznać Twoje potrzeby dotyczące materiałów wspierających rozwój poznawczy twojego dziecka.

ANKIETA DLA SPECJALISTÓW

Dzięki tej ankiecie dowiemy się jakie są Twoje – jako specjalisty – potrzeby dotyczące materiałów wspierających rozwój dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

 

Warsztaty instruktażowe dla psychologów realizujących badania normalizacyjne.


13.02.2018

Warsztaty odbędą się w dniach 22.02 i 29.02 w godzinach 09:00-18:00, miejsce warsztatów Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS ul Chodakowska 19/31, Sala nr S103, S104 w dniu 22.02 oraz S001, S008 w dniu 29.02 br.

Warsztaty mają charakter zamknięty, przeznaczone tylko dla normalizatorów.

 

Start nowego projektu IBE

27.07.2018

„Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” – to projekt, który przez najbliższe trzy lata będzie realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. W ramach projektu opracowane zostaną nowatorskie narzędzia diagnostyczne do oceny rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat. Opracowane testy oraz materiały postdiagnostyczne trafią do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.

Projekt polegać będzie na opracowaniu zestawu narzędzi przeznaczonych do specjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży w obszarze funkcjonowania poznawczego. Badania prowadzone będą w oparciu o nowatorską koncepcję teoretyczną i z wykorzystaniem funkcji wykonawczych (pamięć, uwagę, myślenie) w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji. Funkcje wykonawcze są niezbędne dla prawidłowego rozwoju umysłowego i fizycznego w różnych sferach życia. Mają istotne znaczenie dla funkcjonowania powiązanego z edukacją. Wymienione obszary determinują m.in. gotowość szkolną, sukces szkolny a także w dalszej perspektywie - sukces zawodowy i jakość życia.

Nowatorskie narzędzia diagnostyczne

W skład zestawu narzędzi diagnostycznych będzie wchodziła Bateria Testów Poznawczych, mierząca funkcje poznawcze, takie jak pamięć, myślenie, uwagę, język. Badanie będzie prowadzone w formie atrakcyjnej dla dzieci oraz młodzieży i będzie się składać z m.in. testów wykonywanych na komputerze. Dzięki temu zapewni się pełną standaryzację przebiegu badania oraz przyspieszy proces diagnozy poprzez automatyczne obliczanie i tworzenie profili wyników. Bateria Testów Poznawczych umożliwi nie tylko łatwy dobór testów i przeprowadzenie badania, ale posłuży również diagnozie funkcjonalnej.

Testy zostaną znormalizowane na ogólnopolskiej próbie dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat, przy czym w zależności od wieku będą miały różną formę i zawierały inne zadania. Planuje się, że na wszystkich etapach projektu przebadane zostanie łącznie ok. 9 tys. dzieci i młodzieży.

Skuteczniejsze wsparcie uczniów

Opracowane narzędzia diagnostyczne będą przeznaczone także do diagnozy uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu, uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami uczenia się, z niepełnosprawnością intelektualną, a także dzieci dwujęzycznych, pochodzących z innych kultur, dzieci imigrantów oraz uczniów zdolnych. Dla wszystkich grup zostaną opracowane profile funkcji poznawczych. Dzięki takiemu ujęciu możliwe jest włączanie - a nie wykluczanie - uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie efektywności kształcenia i wsparcia.

Projektem ze strony IBE kierują prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis i dr Katarzyna Wiejak, a ze strony Uniwersytetu SWPS za powodzenie przedsięwzięcia odpowiada prof. dr hab. Grzegorz Sędek i dr Magdalena Kaczmarek.

Harmonogram

Planowy czas realizacji projektu: 1.07.2018 – 30.06.2021

Etap

Opis

Zadania

Okres (m-ce)

I

Praca teoretycznaopracowanie koncepcji i założeń teoretycznych

6

przygotowanie prepilotażowej wersji narzędzi

II

Badania walidacyjnerealizacja badań pilotażowych

12

opracowanie wersji narzędzi do badań standaryzacyjnych

III

Badania normalizacyjne i opracowanie materiałów postdiagnostycznych

przeprowadzenie badań normalizacyjnych

18

przygotowanie podręczników

produkcja narzędzi

opracowanie materiałów post-diagnostycznych

dystrybucja i upowszechnienie narzędzi do poradni psychologiczno-pedagogicznych

Aktualnie projekt znajduje się na Etapie III. Prowadzone jest badanie normalizacyjne narzędzi diagnostycznych  w 10 grupach osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), którego celem jest opracowanie wystandaryzowanych norm oraz profili funkcjonowania dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży ze SPE. 

Wyniki badań

Wyniki zostaną opublikowane po zakończeniu projektu.

Kontakt

Kierownik Naukowy projektu, prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Badań, dr Katarzyna Wiejak
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny koordynator badań terenowych, Marta Przybylak
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół

Zespół badawczy

Grażyna Krasowicz-Kupis – kierownik naukowy projektu, profesor doktor habilitowany, psycholog i logopeda. W Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie realizuje projekty związane z diagnozą w edukacji. Dyrektor Instytutu Psychologii UMCS oraz kierownik Katedry Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej w tym Instytucie. Autorka wielu publikacji poświęconych dysleksji, zagadnieniom rozwoju czytania i pisania oraz mowy, a także diagnozy psychologicznej m.in. Psychologia dysleksji (2008), SLI i inne zaburzenia rozwoju językowego (2012) oraz Katalogu metod diagnozy rozwoju poznawczego (2014) (z K. Wiejak i K. Gruszczyńską), Nowa psychologia dysleksji (2019). Współautorka licznych narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów, w tym Baterii Testów Czytania, Baterii Testów Fonologicznych i Baterii Testów Pisania IBE, a także baterii Dysleksja 3 oraz Dysleksja 5. Współtwórczyni „Standardów diagnozy psychologicznej w edukacji” wydanych przez PTP oraz Rzecznika Praw Dziecka w 2018 roku. Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Katarzyna Wiejak – kierownik badań, ekspert merytoryczny, doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych i adiunkt dydaktyczny w Katedrze Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka wielu publikacji poświęconych rozwojowi poznawczemu i diagnozie psychologicznej m.in. Katalogu metod diagnozy rozwoju poznawczego dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2014; z G. Krasowicz-Kupis i K. Gruszczyńską). Współautorka licznych narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów – w tym Baterii Testów Czytania, Baterii Testów Fonologicznych i Baterii Testów Pisania IBE. Współtwórczyni „Standardów diagnozy psychologicznej w edukacji” wydanych przez PTP oraz Rzecznika Praw Dziecka w 2018 roku. Członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada Europejski Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla użytkownika testów w środowisku pracy i organizacji (na poziomie 3).

Marta Przybylak – główny koordynator badań terenowych, magister zarządzania, ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2007 roku koordynator projektów unijnych takich jak: „Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych”, w tym przygotowanie Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT), „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej EWD ”  współfinansowanych ze środków unijnych w ramach EFS, Działanie 3.2, Priorytet III, POKL; „Optymalizacja sposobu wykorzystania narzędzi dydaktycznych IBE w praktyce lekcyjnej - wdrożenia”, w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.1, Priorytet III, POKL. Prowadziła nadzór nad postępami realizacji poszczególnych etapów projektu/działania, bieżące monitorowanie realizacji projektu/działania oraz raportowanie postępów w ramach projektów „Pomysł na siebie YEI”, „Pomysł na siebie EFS”. 

Magdalena Kochańska – specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, psycholog, pedagog i językoznawca. Ekspert w obszarze rozwoju językowego dzieci i zaburzeń w tym zakresie. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, wykładowca akademicki i współpracownik ośrodków szkoleniowych dla nauczycieli, specjalistów szkolnych i poradnianych. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących rozwoju językowego (mowa i pismo) oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. Współautorka narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów (m.in. Testu Rozwoju Językowego TRJ, Skali Język i Komunikacja), poradników dla rodziców i nauczycieli oraz narzędzi terapeutycznych (Modelowanie zdań). Certyfikowany trener metody responsywnej komunikacji wspierającej rozwój językowy dziecka: Learning Language and Loving It Hanen Centre.

Beata Papuda-Dolińska – specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doktor pedagogiki, tyflopedagog, pedagog wczesnoszkolny, pedagog opiekuńczy. Specjalizuje się w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku oraz w zagadnieniach związanych z kształceniem specjalnym uczniów ze SPE. Adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka wielu publikacji poświęconych edukacji włączającej oraz edukacji osób z niepełnosprawnością wzroku m. in. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej (2017).

Tomasz Knopik – specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doktor psychologii, mgr filozofii, specjalista w zakresie diagnozy i wspomagania rozwoju dzieci wybitnie zdolnych. Adiunkt w Instytucie Psychologii UMCS. Autor lub współautor czterech narzędzi diagnostycznych ukierunkowanych na identyfikację zasobów uczniów z ponadprzeciętnym potencjałem intelektualnym (Kotwice mojej kariery, PREiS, Skala Poczucia Autonomii, Kompleksowa Ocena Wspierania Uczniów Zdolnych). Twórca Lubelskiego Laboratorium Talentów (sieć współpracy nauczycieli i specjalistów ukierunkowana na wspomaganie zrównoważonego rozwoju uczniów zdolnych). Ekspert MEN i ORE ds. edukacji włączającej. Autor około 50 publikacji dotyczących psychopedagogiki zdolności, inkluzji oraz kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży.

Dorota Campfield - specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doktor (tytuł uzyskała na Uniwersytecie Oxfordzkim), zajmuje się problematyką przyswajania języka obcego u najmłodszych uczniów, pomiarem i oceną osiągnięć językowych. Adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych. Była wykładowcą na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Oulu, w Finlandii, współpracowała również  jako wykładowca z I.U.F.M. w Sztrasburgu, we Francji. Współautorka ogólnopolskiego badania efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej prowadzonego w latach 2010-2015 przez Instytut Badań Edukacyjnych, członek zespołu eksperckiego pracującego przy opracowaniu podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego w zakresie języka obcego (2013), kierownik międzynarodowego projektu poświęconego ocenie opieki i edukacji przedszkolnej (2016-2017). Uczestniczyła w negocjacjach w OECD dot. uczestnictwa Polski w badaniu International Early Learning and Child Well-being Study. Autorka publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach i monografiach.

Magdalena Łuniewska-Etenkowska – specjalista ds. psychometrii, doktor nauk społecznych (tytuł uzyskała na Wydziale Psychologii UW). Ukończyła psychologię (studia magisterskie) i matematykę (studia licencjackie) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Współrealizowała projekty badawcze dotyczące dwujęzyczności i zaburzeń rozwoju językowego (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski) oraz dysleksji rozwojowej (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego). Współautorka kilku testów psychometrycznych (Obrazkowy Test Słownikowy - Rozumienie, Test Rozwoju Językowego TRJ, Inwentarze Rozwoju Mowy i Komunikacji IRMiK), metody tworzenia Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych CLT (www.psychologia.pl/clts) oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR.

Piotr Zieliński –specjalista ds. psychometrii, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, absolwent studiów doktoranckich i magisterskich Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Psychologii Lotniczej oraz Pracowni Diagnostycznej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Specjalizuje się w psychometrii i statystyce. Konsultant z zakresu psychometrii w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Swoją wiedzę i doświadczenie w tych obszarach wykorzystuje jako naukowiec i jako dydaktyk, zarówno w WIML, jak i współpracując z innymi podmiotami. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożyciel i przewodniczący komisji rewizyjnej Sekcji Psychologii Lotniczej. W ramach Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP prowadzi dział dotyczący statystyki i psychometrii w internetowym Biuletynie WOT.

Anna Błaszczak – ekspert merytoryczny, doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w zakresie psychologii edukacji, uwarunkowań osiągnięć szkolnych i diagnozie różnic indywidualnych. Od 2007 roku aktywnie współpracuje z Organizacją Międzynarodowej Matury (IBO) jako egzaminator i współautor arkuszy maturalnych z zakresu psychologii. Wieloletni nauczyciel psychologii w programie Międzynarodowej Matury (IB DP) z doświadczeniem w pracy dydaktycznej z uczniami ze SPE. Prowadziła zajęcia grupowe z młodzieżą w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualne rozpoznanie specyfiki funkcjonowania uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w celu zaplanowania i wdrożenia odpowiedniej pomocy psychologicznej. Autorka publikacji poświęconych rozwojowi poznawczemu, różnicom indywidualnym i diagnozie psychologicznej.

Magdalena Smoczyńska – ekspert merytoryczny, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Psycholingwistka i językoznawczyni, specjalistka w zakresie rozwoju językowego dzieci oraz specyficznego zaburzenia rozwoju językowego. Kierowała Pracownią Badań nad Językiem Dziecka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pomysłodawczyni i główna autorka narzędzi do oceny rozwoju językowego dzieci w wieku 4-8 lat: Testu Rozwoju Językowego (TRJ) oraz Standaryzowanych Narzędzi do Oceny Wypowiedzi (SNOW). Współautorka podręczników testowych do ww. narzędzi. Autorka przesiewowych narzędzi: Inwentarza Rozwoju Mowy i Komunikacji (IRMIK), Krótkiego Inwentarza Rozwoju Mowy i Komunikacji (KIRMIK). Reprezentantka Polski jako członek Management Committee oraz Working Groups w COST ACTION IS1406 Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond: a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language [„Wspieranie umiejętności językowych dzieci w Europie i poza Europą: współpraca dotycząca interwencji u dzieci z trudnościami w przyswajaniu języka ojczystego”] w latach 2015-2019.

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small